Personalen

Vi inom stiftelsen är stolta över att ha en behörig och motiverad personal. Varje daghem har en föreståndare och en viceföreståndare.

Personalen har interna möten minst en gång per vecka och planeringsdagar 1-2 dagar per termin. Personalen får också handledning för att ha det lättare i sitt ansvarsfulla arbete.

Varje månad samlas alla Stiftelsens föreståndare hos verksamhetschefen och och får viktig information samt diskuterar verksamheten.

Personalens kompetens upprätthålls genom regelbunden fortbildning.

Vi är måna om att tillsammans med barnen följa med finlandssvenska kulturevenemang. Daghemmen har en egen kulturkoordinator som håller kontakten med olika kulturevenemang på bibliotek, teatrar och utställningar.

Det är vi som jobbar här