Historia

Franz Fredric Sedmigradsky

Målad av: Johan Eric Lindh
(* 1793 † 1865)

Stiftelsen Sedmigradsky är en privat stiftelse som anordnat barndagvård i över 150 år inom Helsingfors stads område.

Franz Fredric Sedmigradsky

Stiftelsens grundare är titulärrådet Franz Fredric Sedmigradsky, som föddes och växte upp i Stockholm, innehade en ritlärartjänst vid Åbo Akademi men tillbringade största delen av sitt liv i St Petersburg som porträtt- och landskapsmålare. Till Helsingfors kom han som pensionär och gjorde upp ett testamente till förmån för barnen i Helsingfors. Detta testamente skrevs så skickligt att det än idag kan följas för en modern dagvårdsverksamhet.

Mer om F.F.Sedmigradsky