Småbarnspedagogiken påbörjas

Att börja i småbarnspedagogik är en stor omställning för barnet. Därför rekommenderar vi ”mjuklandning” på 1-2 veckor för barnet då det ska börja i daghemmet. Under mjuklandningsperioden bekantar sig barnet med daghemmet tillsammans med sin förälder. Mjuklandningen är frivillig men rekommenderas varmt. Detta för att barnet skall lära känna sin nya omgivning och samtidigt finna trygghet i den personal som finns där.

Barnet är försäkrat i småbarnspedagogiken från den dag som barnet är inskrivet och får under mjuklandningsperioden också äta på daghemmet. Föräldrarna får samtidigt bekanta sig med personalen, daghemmet och dess sätt att arbeta.

Då småbarnspedagogiken inleds uppgörs en vårdplan för varje enskilt barn i daghemmet. Vårdplanen är ett avtal om vård och fostran som uppgörs skriftligt mellan familjen och daghemmet. Vårdplanen förmedlar ömsesidig information, önskemål och förväntningar inför samarbetet.

FPA:s hemvårdsstöd tar slut då platsen inom småbarnspedagogiken tas emot.

På daghemmen använder vi oss av systemet med egenvårdare och hembesök. Denna verksamhet ger en stor trygghet åt barnet, liksom åt egenvårdaren som lär känna barnet också i dess egen trygga hemmiljö.