Kontrakt för småbarnspedagogik

Kontraktet för småbarnspedagogik postas till föräldrarna tillsammans med beslutet om småbarnspedagogik. Föräldrarna ska underteckna kontraktet med föreståndaren som en bekräftelse på att de tar emot platsen i småbarnspedagogik inom överenskommen tid (2 veckor) efter beslutsdatum.

Uppsägningstid för platsen i småbarnspedagogik är en kalendermånad.

Barn som flyttar till en annan kommun under verksamhetsåret kan fortsätta sin småbarnspedagogik på Stiftelsen Sedmigradsky verksamhetsåret ut.