Invalskriterier

Invalskriterier

  • Barnet skall vara mantalsskrivet i Helsingfors då dagvården inleds
  • Den ena vårdnadshavaren bör ha svenska som modersmål för att kunna stöda barnets  
       svenska språk och blivande skolspråk.
  • I första hand inre förflyttning för barn som går på ett annat av stiftelsens daghem.
  • I handra hand syskon enligt ansökningsordning.
  • I tredje hand alla övriga barn enligt ansökningsordning.

Invalskommittén förbehåller sig rätten att bilda dagvårdsgrupper baserat på ålders- och könsfördelning.