Avgifter inom småbarnspedagogiken

Avgifterna inom småbarnspedagogiken gäller från och med 1.8.2018.

Barn < 3 år Barn >/= 3 år
Fpa vårdpenning 172,25 € 172,25 €
Fpa vårdtillägg (inkomstbaserat) 0 – 144,85 € 0 – 144,85 €
Kommuntillägg Helsingfors 600 € 340 €
Avgift för vårdnadshavare* 290 € 290 €
Den egentliga vårdavgiften (uppges i fpa-ansökan) 1062,25 € 802,25 €


Om vårdnadshavaren blir beviljad vårdtillägg dras den beviljade summan av från vårdnadshavarens avgift för småbarnspedagogik. Avgiften för småbarnspedagogik för vårdnadshavare att betala till stiftelsen är den samma som den kommunala maximala taxan.

Mer information www.fpa.fi (Ingångssida > förälder > barnavårsstöd)

För julimånad är föräldrarnas andel av avgiften 10€.

Föräldrar har möjlighet att ansöka av stiftelsens direktion om nedsatt avgift vid längre sjukfrånvaro som varar över 3 månader.

Om frånvaron är en hel termin (minst 5 månader) 1.8–31.12 eller 1.1–31.7 är det gratis avbrott i klientskapet.

Avgiften för småbarnspedagogik faktureras månatligen. Betalningen görs enligt förfallodag i början av månaden.

Syskonrabatt

För det yngsta barnet betalas full avgift 290 euro, för syskon betalas full avgift -40 euro = 250 €

Från och med 1.8.2018 är avgiften 134 euro för femårigar som är berättigade till syskonrabatt.

 

*Nytt från och med 1.8.2018:

För det verksamhetsår då barnet är fem år gammalt (året innan förskoleåret) är barnet berättigat till 20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per vecka. Avgiften för vårdnadshavaren är då 174 euro/månad.