Småbarnspedagogik hos oss

Öppethållningstider

  • Daghemmen har öppet mellan kl. 7-17.30.

Från och med 1.8.2018 håller daghemmen öppet klockan 7-17.00

  • Daghemmen är stängda hela juli månad och mellan jul- och nyår.

Mer information www.kela.fi (Ingångssida > Förälder > Barnavårsstöd)