Kontaktuppgifter

Marias Asyl
Stora Robertsgatan 11 B
00120 Helsingfors
Föreståndare
Nora Karlsson
tfn 045 862 06 16 (förest.)
Sedmigradskys småbarnsskola 1
Elisabetsgatan 16 A
00170 Helsingfors
Föreståndare
Nathalia Sirén
tfn 050 412 44 24
Munksnäs småbarnsskola
Grundvägen 39
00330 Helsingfors
Föreståndare
Nathalia Sirén
tfn 050 412 44 24
 

Verksamhetschef Ekonomiansvarig
Lena Lena Granqvist
Norra esplanaden 21 C 18, 00100 Helsingfors
tfn 09 624366 eller 040 5394543
 Lena profilbild 1 Lena Rönn
tfn 050 465 85 05
E-post: förnamn.efternamn@sedmigradsky.fi E-post: förnamn.efternamn@sedmigradsky.fi

Direktionen

Direktionen

På bilden från vänster: Johan Aura, Birgitta Åberg, Joakim Flinck, Lena Granqvist, Ann Brännback, Petter Söderström

Joakim Flinck,
ordförande
tfn: 040-5564757
e-post: förnamn.efternamn@sedmigradsky.fi

Verksamhetschefen är också föredragande och sekreterare för direktionen.
Stiftelsen Sedmigradsky är sedan år 2011 medlem i Delegationen för stiftelser och fonder r.f.