Kontaktuppgifter

Marias Asyl
Stora Robertsgatan 11 B
00120 Helsingfors
Föreståndare
Nora Karlsson
tfn 045 862 06 16 (förest.)
Sedmigradskys småbarnsskola 1
Elisabetsgatan 16 A
00170 Helsingfors
Föreståndare
Nathalia Sirén
tfn 040 775 48 73
Munksnäs småbarnsskola
Grundvägen 39
00330 Helsingfors
Föreståndare
Johanna Roiha-Hämäläinen
tfn 050 566 26 16
 

Verksamhetschef Ekonomiansvarig
Lena Lena Granqvist
Norra esplanaden 21 C 18, 00100 Helsingfors
tfn 09 624366 eller 040 5394543
 Patricia Patricia Wessman
tfn 040 593 61 32
E-post: lena.granqvist@sedmigradsky.fi
E-post
: patricia.wessman@sedmigradsky.fi

 

Direktionen

Joakim Flinck,
ordförande
tfn: 040-5564757
e-post: joakim.flinck@sedmigradsky.fi

Johan Aura, Ann Brännback, Lena Granqvist, Petter Söderström, Birgitta Åberg.

Verksamhetschefen är också föredragande och sekreterare för direktionen.
Stiftelsen Sedmigradsky är sedan år 2011 medlem i Delegationen för stiftelser och fonder r.f.