Kom på jobb

 

Barnskötare inom småbarnspedagogik till Sedmigradskys småbarnsskola I

Stiftelsen Sedmigradsky har allt sedan mitten av 1800-talet erbjudit en trygg finlandssvensk dagvård för barn i Helsingfors. Stiftelsen har tre privata daghem i Helsingfors.

Vi söker en barnskötare inom småbarnspedagogik från 1.9.2019 till daghemmet Sedmigradskys småbarnsskola 1, som ligger centralt beläget i Kronohagen.

Daghemmet har plats för 23 barn och är öppet kl.7-17. Daghemmet har eget tillredningskök med egen kock. Utevistelsen sker för det mesta i Bokparken.

Vi erbjuder dig möjlighet att delta i planeringen och genomförandet av den pedagogiska verksamheten tillsammans med ett erfaret arbetsteam. Mera om daghemmet och innehållet i verksamheten kan du läsa här på hemsidan.

Utbildningskravet är barnskötare, närvårdare med inriktning på barn och unga, dagvårdare eller barnledare. Lön betalas enligt kollektivavtal.

För personer som arbetar med barn, bör ett brottsregisterutdrag uppvisas enlig lagens krav, före eventuell anställning.

Skicka din ansökan och CV till verksamhetschef Lena Granqvist på e-post lena.granqvist@sedmigradsky.fi senast 19.7.2019.

Kontaktperson: Verksamhetschef Lena Granqvist, 040 539 4543 eller lena.granqvist@sedmigradsky.fi

Adress: Elisabetsgatan 16 A, 00170 Helsingfors

 

 

Vi har regelbundet behov av vikarier vid våra daghem. Om du är intresserad av att jobba inom stiftelsen Sedmigradsky kan du skicka in en öppen ansökan. Vi kontaktar dig om vi hittar en ledig arbetsplats som passar dig.

 

Alla ansökningar och förfrågningar kan skickas till:

Verksamhetschef
Lena Granqvist
Norra esplanaden 21 C 18,

00100 Helsingfors

tfn 09 624366 eller 040 5394543
E-post: lena.granqvist@sedmigradsky.fi