Kom på jobb

Stiftelsen Sedmigradsky har verkat sedan mitten av 1800-talet och erbjuder en trygg och kvalitativ
småbarnspedagogik på svenska för barn i Helsingfors. Stiftelsen har tre privata daghem till vilka vi nu behöver duktig personal:

Lärare inom småbarnspedagogik till Munksnäs småbarnsskola

Vi söker en lärare inom småbarnspedagogik från 1.8.2019 till daghemmet Munksnäs småbarnsskola, Grundvägen 39. Daghemmet har plats för 49 barn och personalen är 11 till antalet. Daghemmet är öppet kl. 7–17. Man har eget tillredningskök med egen kock och utevistelsen sker på egen gård.

Vi erbjuder möjlighet till kvalitativt småbarnspedagogiskt arbete tillsammans med ett erfaret
arbetsteam. Mera om daghemmet och innehållet i verksamheten kan du läsa här på hemsidan.

Behörighetskrav i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018), dvs pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen
inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik). Lön betalas enligt kollektivavtal.

För personer som arbetar med barn, bör ett brottsregisterutdrag uppvisas enlig lagens krav, före
eventuell anställning.

Skicka din ansökan och CV till verksamhetschef Lena Granqvist på e-post
lena.granqvist@sedmigradsky.fi senast 28.3.2019.

Kontaktpersoner:
Verksamhetschef Lena Granqvist 040 539 45 43 eller lena.granqvist@sedmigradsky.fi
Daghemsföreståndare Nathalia Sirén 050 412 44 24 eller nathalia.siren@sedmigradsky.fi
Adress: Grundvägen 39, 00330 Helsingfors

 

Lärare inom småbarnspedagogik till Marias Asyl

Vi söker en lärare inom småbarnspedagogik från 1.8.2019 till daghemmet Marias Asyl, som ligger i Centrum av Helsingfors.

Daghemmet har plats för 52 barn och är öppet kl. 7–17. Daghemmet har eget tillredningskök med
egen kock. Utevistelsen sker för det mesta i de närbelägna parkerna.

Vi erbjuder möjlighet till kvalitativt småbarnspedagogiskt arbete tillsammans med ett erfaret
arbetsteam. Mera om daghemmet och innehållet i verksamheten kan du läsa här på hemsidan.

Behörighetskrav i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018), dvs pedagogie
kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik, eller
yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik). Lön betalas
enligt kollektivavtal.

För personer som arbetar med barn, bör ett brottsregisterutdrag uppvisas enligt lagens krav, före
eventuell anställning.

Skicka din ansökan och CV till verksamhetschef Lena Granqvist på e-post
lena.granqvist@sedmigradsky.fi senast 28.3.2019.

Kontaktpersoner:
Verksamhetschef Lena Granqvist 040 539 45 43 eller lena.granqvist@sedmigradsky.fi
Daghemsföreståndare Nora Karlsson 045 862 06 16 eller nora.karlsson@sedmigradsky.fi
Adress: Stora Robertsgatan 11 B, 00120 Helsingfors

Barnskötare inom småbarnspedagogik till
Sedmigradskys småbarnsskola I

Vi söker en barnskötare inom småbarnspedagogik från 1.8.2019 till daghemmet Sedmigradskys
småbarnsskola I, som ligger centralt beläget i Kronohagen.

Daghemmet har plats för 23 barn och är öppet kl. 7–17. Daghemmet har eget tillredningskök med
egen kock. Utevistelsen sker för det mesta i Bokparken.

Vi erbjuder dig möjlighet att delta i planeringen och genomförandet av den pedagogiska
verksamheten tillsammans med ett erfaret arbetsteam. Mera om daghemmet och innehållet i
verksamheten kan du läsa här på hemsidan.

Utbildningskravet är barnskötare, närvårdare med inriktning på barn och unga, dagvårdare eller
barnledare. Lön betalas enligt kollektivavtal.

För personer som arbetar med barn, bör ett brottsregisterutdrag uppvisas enlig lagens krav, före
eventuell anställning.

Skicka din ansökan och CV till verksamhetschef Lena Granqvist på e-post
lena.granqvist@sedmigradsky.fi senast 28.3.2019.

Kontaktpersoner:
Verksamhetschef Lena Granqvist, 040 539 45 43 eller lena.granqvist@sedmigradsky.fi
Daghemsföreståndare Nathalia Sirén 050 412 44 24 eller nathalia.siren@sedmigradsky.fi
Adress: Elisabetsgatan 16 A, 00170 Helsingfors

 

 

 

Vi har regelbundet behov av vikarier vid våra daghem. Om du är intresserad av att jobba inom stiftelsen Sedmigradsky kan du skicka in en öppen ansökan. Vi kontaktar dig om vi hittar en ledig arbetsplats som passar dig.

 

Alla ansökningar och förfrågningar kan skickas till:

Verksamhetschef
Lena Granqvist
Norra esplanaden 21 C 18,

00100 Helsingfors

tfn 09 624366 eller 040 5394543
E-post: lena.granqvist@sedmigradsky.fi