Dagvårdskontrakt

Dagvårdskontraktet postas med dagvårdsbeslutet till föräldrarna. Föräldrarna skall  underteckna kontraktet med föreståndaren som en bekräftelse på att de tar emot dagvårdsplatsen inom överenskommen tid (2 veckor) efter beslutsdatum.

Dagvårdsplatsens uppsägningstid är en kalendermånad.

Barn som flyttar till en annan kommun under verksamhetsåret kan fortsätta sin 
dagvård på Stiftelsen Sedmigradsky verksamhetsåret ut.