Ansökningsförfarande

Ansökningar kan lämnas in året om men behandlas inte under juli månad. Dagvårdsansökan är i kraft i 1 år från inlämningsdatum och kan därför lämnas in tidigast ett år innan dagvårdsplats önskas. Dagvårdsansökan kan inte lämnas in för ett barn utan personbeteckning.

  • Dagvårdsansökningarna lämnas in enbart elektroniskt via stiftelsens hemsidor.
  • Invalsmöten för pågående verksamhetsår hålls månatligen.
  • Brev om beslut och plats i kö postas till föräldrarna inom ett par veckor efter invalsmötet.
  • Dagvårdsansökan skall vara inlämnad den sista vardagen i månaden för att beaktas 
  vid följande månads invalsmöte.
  • Ansökningar till följande verksamhetsår, vilket inleds i augusti, behandlas på ett invalsmöte i mars-april.
  • Dagvårdsbesluten kan inte överklagas.