Sedmigradskys småbarnsskola I

Sedmigradskys småbarnsskola I
Elisabetsgatan 16 A
00170 Helsingfors
Föreståndare
Nathalia Sirén
tfn 050 412 44 24

Det här tror vi på
Vi strävar efter att skapa en atmosfär där barnet känner sig accepterat, respekterat och som en del aven gemenskap. Utgångspunkten är att barnet känner trygghet och glädje. Vi tror på det nyfikna barnet som aktivt söker kunskap och vi strävar till att ge barn tid att upptäcka själv. Vi stöder barnets inlärning genom en målinriktad och pedagogiskt planerad verksamhet. Vi strävar efter att skapa förutsättningar för omväxlande aktiviteter, ge tid och rum för lek och framför allt ge en trygg social tillvaro. Vi håller fast vid trygga rutiner samtidigt som vi jobbar med teman och smågruppsverksamhet.

Det här erbjuder vi dig
Vi erbjuder heldagsvård för ett tjugotal barn som enligt ålder är indelade i två grupper. Vi öppnar vårt daghem vid behov kl. 7.00 och stänger kl. 17.00 på eftermiddagen. Den dagliga verksamheten innehåller lek, ledda aktiviteter, vila och utevistelse. Den närliggande Bokparken fungerar som vår gård och vår utevistelse består av lek och ledda lekar. Vi serverar morgonmål, lunch och mellanmål.

Det här satsar vi på

  • gymnastik och rörelse
  • konst och uttryck
  • kommunikation
  • socialt och emotionellt lärande

Här hittar du oss
Daghemmet Sedmigradsky småbarnsskola I är centralt beläget i den gamla stadsdelen Kronohagen i södra Helsingfors. Våra charmiga utrymmen befinner sig på första våningen i ett gammalt hus i Jugendstil. Vi har goda möjligheter att röra oss i vår närmiljö och vi tar del av olika kulturutbud som staden erbjuder. Målet med vår verksamhet är att vardagen är fylld med positiva och mångsidiga upplevelser för såväl barn och vuxna på daghemmet.

Det är vi som jobbar här
Vi som jobbar på Elisabetsgatan är sex till antalet. I vårt eget kök tillreder Raija den läckra maten.  Alice, Jenny och Maria är barnträdgårdslärare, Ian är barnskötare och vår föreståndare heter Nathalia. Hon fungerar även som barnträdgårdslärare.

Personalen är erfaren och vi strävar efter att fortbilda oss för att inhämta nya kunskaper och finna nya verktyg. Vi utvärderar vår verksamhet och vårt arbetssätt. Vi eftersträvar ett positivt bemötande för att måna om att varje barn och varje vuxen känner sig välkommen.

Här hittar du vår verksamhetsplan för 2018-2019.

Adress: Elisabetsgatan 16 A , 00170 Helsingfors
Tfn: 050 462 65 58 eller 040 775 48 73
e-post: kronohagen@sedmigradsky.fi

Foto av Nathalia Sirén
Nathalia Sirén
Föreståndare

laddar karta - vänligen vänta...

Sedmigradskys småbarnskola 1 60.174085, 24.954221
Foto av Raija Alavahtola
Raija Alavahtola
Kock
Foto av Ian Aulén
Ian Aulén
Barnskötare
Foto av Jenny Langenskiöld
Jenny Langenskiöld
Lärare inom småbarnspedagogik
Foto av Maria Saloranta
Maria Saloranta
Lärare inom småbarnspedagogik
Foto av Alice Stenvall
Alice Stenvall
Lärare inom småbarnspedagogik