Munksnäs småbarnsskola

Munksnäs småbarnsskola
Grundvägen 39
00330 Helsingfors
Föreståndare
Nathalia Sirén
tfn 050 412 44 24

Det här tror vi på

Alla vuxna jobbar med smågruppsverksamhet för att få en bra kontakt med barnen så att de upplever sig trygga, sedda och hörda. Det leder också till lugn och ro i gruppen samt ger nya perspektiv på inlärningen. Barnen får en upplevelse av att lyckas.

Språket uppmärksammas mycket i vår verksamhet – vi läser för barnen varje dag och vi uppmuntrar dem att uttrycka sina egna tankar och åsikter. Vi vill skapa en trygg miljö för att stödja barnet att utveckla sina sociala färdigheter. En föräldraförening verkar vid daghemmet sedan hösten 2008.

Det här erbjuder vi

Munksnäs Småbarnsskola har 49 vårdplatser fördelade i tre grupper. Vi har en egen stor gård, precis invid Munksnäs stora parkområden. Öppethållningstiderna är kl. 7-17.00. På daghemmet arbetar behörig och kompetent personal och vi tillreder till en del ekologisk mat i vårt eget kök.

Det här satsar vi på

  • trygghet, glädje och tillit
  • empati, delaktighet, respekt och närvaro
  • att stödja barnets språkutveckling
  • lek i alla dess former
  • ett gott samarbete med föräldrarna, personal och barn
  • det kompetenta barnet

 

Här hittar du vår verksamhetsplan för 2018-2019.

Under vårt föräldramöte 27.9.2018 tillfrågades föräldrarna vad de upplever som viktigt i Munksnäs småbarnskola. Så här fördelades föräldrarnas svar: 

Muncca_ordmoln

Adress: Grundvägen 39 ,00330 Helsingfors
Tfn: 050 406 52 03
e-post: munksnas@sedmigradsky.fi

Foto av Nathalia Sirén
Nathalia Sirén
Föreståndare

laddar karta - vänligen vänta...

Munksnäs småbarnskola 60.199319, 24.880082
Foto av Guillermo ”Willy” Aleksiunas
Guillermo ”Willy” Aleksiunas
Lärare inom småbarnspedagogik
Foto av Heidi Candolin
Heidi Candolin
Lärare inom småbarnspedagogik
Foto av Catja Correa
Catja Correa
Lärare inom småbarnspedagogik
Foto av Mika Hahtiperä
Mika Hahtiperä
Kock
Foto av Jens Harju
Jens Harju
Lärare inom småbarnspedagogik
Foto av Maria Kvickström
Maria Kvickström
Daghemsbiträde
Foto av Erja Malén
Erja Malén
Barnskötare
Foto av Daniela Malm
Daniela Malm
Lärare inom småbarnspedagogik
Foto av Annika Saxelin
Annika Saxelin
Barnskötare
Foto av Jenny Sundwall-Evers
Jenny Sundwall-Evers
Lärare inom småbarnspedagogik
Foto av Mia Österman
Mia Österman
Barnskötare