Daghem

Marias Asyl
Stora Robertsgatan 11 B
00120 Helsingfors
Föreståndare
Nora Karlsson
tfn 045 862 06 16 (förest.)
tfn 041 526 75 20 (dagh.)
Sedmigradskys småbarnsskola 1
Elisabetsgatan 16 A
00170 Helsingfors
Föreståndare
Nathalia Sirén
tfn 040 7754873
Munksnäs småbarnsskola
Grundvägen 39
00330 Helsingfors
Föreståndare
Johanna Roiha-Hämäläinen
tfn 050 566 26 16
 

Öppethållningstider

Daghemmen har öppet mellan kl. 7-17.30 och är stängda hela juli månad och mellan jul och nyår.