Marias Asyl i Hbl

Edith Gran, 6år, har ritat en fin teckning som publicerades i Hufvudstadsbladet den 19.10.2013. Bilden föreställer Pippi och David från Marias Asyl.

Bild i Hbl

Bild i Hbl

Munksnäs småbarnsskola belönades med Grön Flagg

Stiftelsen Sedmigradskys daghem Munksnäs småbarnsskola har beviljats rätten att använda Grön Flagg som en symbol för vårt långsiktiga och högklassiga arbete för miljöfostran. I vår får totalt tjugo finlandssvenska skolor och daghem hissa Grön Flagg.

Grön Flagg är ett internationellt miljöprogram för skolor och daghem. Genom programmet har vi lyckats integrera miljötänkande och fostran för hållbar utveckling i vårt dagliga arbete. Barnen har lärt sig bli aktiva påverkare som planerar, fattar beslut om, genomför och utvärderar verksamheten. Förutom att göra barnen/eleverna miljömedvetna har det gett dem positiva erfarenheter av att påverka.

Grön Flagg hör till det internationella miljöprogrammet Eco Schools. Programmet har över 35 000 deltagare med tio miljoner elever världen över. I Finland administreras programmet på finska av Sällskapet för Miljöfostran i Finland (Suomen Ympäristökasvatuksen Seura) och på svenska av Natur och Miljö (www.naturochmiljo.fi). Riksdagsledamot Pekka Haavisto är beskyddare för Grön Flagg i Finland. Finlands Grön Flagg-program fyller 15 år i år.