Projektet Lockande lärmiljö

Lockande lärmiljö är ett statsfinansierat samarbetsprojekt mellan Stiftelsen Sedmigradsky och Barnavårdsföreningen i Finland. Projektets mål är att öka personalens kunnighet i att tillsammans med barnen utveckla pedagogiskt innovativa lärmiljöer samt att ge barnen fler möjligheter att upptäcka och utforska i leken.

Lockande lärmiljö fokuserar specifikt på inomhusmiljön och att daghemmet ska vara en plats där barnen känner sig trygga att utforska sina egna intres-sen och ta egna initiativ. Vi arbetar för en inkluderande, uppmuntrande och tillåtande daghemsmiljö. Projekttiden är 1.1.-31.12.2018.

Du kan följa projektets blogg här: lockandelarmiljo.blogspot.fi
Du hittar Lockande lärmiljö också på Facebook.