Aktuellt inför hösten 2018

20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar

Från och med 1.8.2018 kommer avgiften för alla barn i Stiftelsen Sedmigradskys daghem som är födda 2013 att vara 174 euro/månad fram till den 31.7 det år barnet börjar i förskola.
Stiftelsen Sedmigradskys beräkning av den nya avgiften för femåringar grundar sig på att en heldagsavgift på 290 euro berättigar till småbarnspedagogik max 10 h/dag och för femåringarna skall 4 h/dag vara avgiftsfri verksamhet. Därav är avgiftssänkningen för femåringarna 40% av heldagsavgiften. Ifall en femåring dessutom är berättigad till syskonrabatt (-40€) så är avgiften 134 euro per månad.

Nya öppethållningstider

Stiftelsen Sedmigradskys verksamhetsutskott har beslutit att öppethållningstiderna officiellt i stiftelsens alla tre daghem från 1.8.2018 kommer att vara 7-17 (tidigare 7-17.30).