Barnträdgårdslärare till Munksnäs småbarnsskola

Stiftelsen Sedmigradsky har verkat sedan mitten av 1800-talet och erbjuder en trygg och kvalitativ
småbarnspedagogik på svenska för barn i Helsingfors. Stiftelsen har tre privata daghem.

Vi söker en barnträdgårdslärare från 1.8.2018 till daghemmet Munksnäs småbarnsskola,
Grundvägen 39.
Daghemmet har plats för 49 barn och personalen är 11 till antalet. Daghemmet är öppet kl.7-17.
Man har eget tillredningskök med egen kock och utevistelsen sker på egen gård.

Vi erbjuder möjlighet till kvalitativt småbarnspedagogiskt arbete tillsammans med ett erfaret
arbetsteam. Mera om daghemmet och innehållet i verksamheten kan du läsa här på hemsidan.

Utbildningskravet är barnträdgårdslärare, pedagogie kandidat eller socionom YH. Lön betalas
enligt kollektivavtal.

För personer som arbetar med barn, bör ett brottsregisterutdrag uppvisas enlig lagens krav, före
eventuell anställning.

Skicka din ansökan och CV till verksamhetschef Lena Granqvist på e-post
lena.granqvist@sedmigradsky.fi senast 24.4.2018.

Kontaktpersoner:
Verksamhetschef Lena Granqvist 040 539 4543 eller lena.granqvist@sedmigradsky.fi
Daghemsföreståndare Johanna Roiha-Hämäläinen 050 566 2616 eller johanna.roiha-
hamalainen@sedmigradsky.fi
Adress: Grundvägen 39, 00330 Helsingfors