Sedmigradsky utvidgar daghemmet Marias Asyl

Sedmigradsky utvidgar daghemmet Marias Asyl

Stiftelsens Sedmigradskys direktion beslöt på sitt senaste möte i januari 2016 att utvidga verksamheten vid daghemmet Marias Asyl på Stora Robertsgatan i centrum av Helsingfors.

Efterfrågan på dagvårdsplatser är stor i detta område, och kön till daghemmet lång. Stiftelsen har erbjudits möjlighet att hyra ett tilläggsutrymme i anslutning till daghemmets nuvarande lokaler, och ser det som en ypperlig chans att expandera där behovet är stort.

Daghemmet Marias Asyl får 15 nya platser. De nya utrymmena planeras stå färdiga den 1 augusti 2016.

Degerö småbarnsskolas verksamhet avslutas

Under sitt möte beslöt stiftelsen också att lägga ner verksamheten vid Degerö Småbarnsskola.

Endast hälften av platserna vid daghemmet med plats för fjorton barn har varit fyllda det senaste halvåret, och det finns inga tecken på att daghemmet skulle fyllas, trots att verksamhetstiden hösten 2015 förlängdes för att bättre passa familjernas behov.

Verksamheten vid Degerö Småbarnsskola fortgår normalt fram till 30.6.2016. Personalen erbjuds möjlighet att fortsätta jobba inom stiftelsens daghem, och familjerna som har dagvårdsplats på Degerö erbjuds dagvård i något av stiftelsens andra daghem från augusti 2016.