EAGLE-projekt

Stiftelsen Sedmigradsky medverkar i ett treårigt EU-projekt (2012-2015), EAGLE, där man strävar efter att utveckla kvaliteterna i ett livslångt lärande och bygga broar mellan de olika utbildningsnivåerna inom småbarnspedagogiken ur ett Europeiskt perspektiv. Sedmigradskys roll är att belysa detta från arbetslivets synvinkel.

Logo_Eagle